Provozování lanového parku

Nízký lanový park v obci Borová je nově zbudované zařízení na stromech na okraji lesa u přírodního koupaliště. Provozovatelem je Obec Borová. Je umístěn ve výšce 1 metru nad zemí, obsahuje 11 lanových překážek rozložených do jedné trasy a obsahuje 11 přestupových plošin. Je volně přístupný široké veřejnosti a při jeho používání je nutno dodržovat provozní řád, který je umístěn u vstupu na lanový park.
Nachází se v lokalitě s potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu v těsné blízkosti navazující cyklostezky číslo
4021 (Sedlišťský les - Borová) a číslo 4022 (Borová - Sádek - Polička)k odpočinku je možno využít cykloodpočívadlo u lanového parku.
Celý projekt byl financován za podpory Pardubického kraje, dotační program: "Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji II." v roce 2016 a z rozpočtových prostředků Obce Borová.