16.6.2022 

- s předpokldem od 16.6. do 24.6.2022 bude vždy na dobu nezbytně nutnou úplně uzavírána státní komunikace směr Oldřiš v úseku kolem ZŠ Borová - objízdná trasa je vedena po souběžné místní komunikaci od Hartmanových nad obecní úřad - pouze osobní vozidla, velká auta a technika neprojede!;

- probíhají stavební práce na odvodnění místní komunikace pod vlakovou zastávkou na dolním konci Borové, s předpokladem konce tohoto týdne a počátku příštího dále na místní komunikaci u mostu a č.p. 63 (pod Portlovými)

- probíhá navazující další rekonstrukce státní komunikace, a to od evangelického hřbitova po křižovatku pod truhlářstvím Brzo - úplná uzávěra minimálně do konce 6/2022. Upozorňujeme občany na omezení přístupnosti k jejich nemovitosti - týká se č.p. 30, 33, 34, 36, 40, 41, 48, 49, 51, 67, 359!

- žádáme občany, aby respektovali dopravní značení. Jako objízdné trasa pro IZS a místní občany slouží souběžná místní komunikace. Více informací k uzavírce je na úřední desce

- všude probíhají dílčí stavební práce především na objektech dešťové kanalizace ve státní silnici v celé obci, platí omezení rychlosti do 30 km/hod !, myslete na vaše auta a zdraví spoluobčanů!, na silnici je volné kamenivo - je sucho, práší se.....JSME NA STAVENIŠTI

- ZHOTOVITEL stavebních prací na komunikaci směr Oldřiš je neustále upomínán s dosypem výtluků. Je jeho povinností ji udržovat se sjízdném stavu. Se stavem spokojeni nejsme... :-(