Územní plán obce Borová je k nahlédnutí:

1. pod záložkou mapový portál (kde je možno připojit např. katastr nemovitostí, pasport místních komunikací, inženýrské sítě apod.)
Mapový portál

nebo

2. na stránkách města Poličky
http://www.policka.org/detail/10833/mestsky-urad/uzemni-planovani/Vydani-opatreni-obecne-povahy-Uzemni-plan-Borova/