Jste 242889.
návštěvník stránek

ikonka turistického portálu Východních Čech

Vítejte na stránkách obce Borová.
Vesnice roku 2005 v Pardubickém kraji.

Jste 242889.návštěvník stránek
31.07.2015 11:38:

 Oznámení o pokračování v přerušeném územním řízení a pozvání k ústnímu jednání (Hlinsko-Polička,vedení 110 kV) dne 5.srpna v 9:00 hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Hlinsko- 

viz Úřední deska !!!

31.07.2015 10:41:

 Na úřední desku byla přidána Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o návrhu opatření obecné povahy Územní plán Borová (dokumentace návrhu opatření obecné povahy včetně jeho odůvodnění viz jednotlivé přílohy), a to:

I. Textová část návrhu a odůvodnění ÚP

I.1. Výkres základního členění území

I.2. Hlavní výkres

I.3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

II.4. Koordinační výkres

II.5. Koordinační výkres - detail

II.6. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

II.7. Výkres širších vztahů

Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVÁ s odborným výkladem se bude konat v úterý 1. září v 15.30 hod.v budově sokolovny, Borová č.p. 90

 

01.04.2015 11:49:

 Letní provoz sběrného dvora - pozor změna

provozní doba:  středa  od 15.30 - do 17.30 hod

                             sobota od 9.00 - do 11.00 hod

upozorňujeme na zavedení pytlového sběru plastů (viz OZV č. 1/2015)

Borová č.p. 100 , 569 82 Borová u Poličky
tel.: 461 743 268, tel/fax : 461 743 164

Mgr. Lenka Tlustá – starostka: mobil 603 741 378
Ing. Petr Kučera – místostarosta: mobil 776 625 979
Lenka Šiklová - účetní: mobil 736 633 778
Barbora Hegrová - referentka: mobil 739 456 518

email: obec@borova.cz , web: http://www.borova.czRadar bouřky

inet24 © 2015