Připomínáme občanům, že v pondělí 5. února proběhne od 15 hodin v borovské sokolovně veřejné projednání změny č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVÁ. Podrobnosti k této změně jsou k nahlédnutí na webových stránkách MĚÚ Polička a na úředních deskách Obce Borová.