Informujeme, že ZO Borová vyhlásilo dne 15.6.2023 navýšení ceny vodného na 30 Kč/m3, a to již pro nynější zúčtovací období. Tento týden probíhaly v Borové úhrady vodného a stočného za I. pololetí 2023 - je nutné doložit fotku stavu vodoměru. V případě, že jste tak neučinili a nebude do 20.6.2023 doložen stav vodoměru pro vyúčtování vodného za cenu 20 Kč/m3, bude účtována nová cena vodného 30 Kč/m3 od posledního zúčtovacího období (od 2/2 12/2022).