Po stavbě kanalizace připravuje Borová budování vrtů a intenzifikaci vodovodu

Po stavbě kanalizace připravuje Borová budování vrtů a intenzifikaci vodovodu

(14.3.2023)
 

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický navštívil Borovou nedaleko Poličky. Se starostkou Lenkou Tlustou hovořil především o problematice vodovodu a silnice III/35724, kterou kraj opravuje po vybudování kanalizace v Borové a Oldřiši.

„Oldřiš a Borová dokončily v roce 2021 nový kanalizační řád v délce přesahující 22 kilometrů včetně přípojek, což umožnilo napojit na kanalizaci dalších téměř 1 700 obyvatel. Již před budováním kanalizace jsme se domluvili, že na několik etap opravíme silnici III/35724 vedoucí přes obě obce, tedy i v trase kanalizace. Celkově vyjde oprava komunikace na 150 milionů korun. V letošním roce budeme v Borové pokračovat úsekem od křižovatky na silnici I/34 až po mostní provizorium přes Černý potok. Řešení samotného mostu, na kterém je provizorium od roku 2018, však není v tuto chvíli součástí projektu, jelikož zde byly komplikace s vlastníky dotčených pozemků,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Dalším projektem, který nyní Borová připravuje je intenzifikace vodovodu a vybudování tří vrtů, které mají zajistit dostatek vody jak pro rezidenty v Borové, tak pro turisticky vyhledávané lokality. „V tuto chvíli máme vybudovaný jeden průzkumný vrt a další dva vrty budeme v rámci projektu budovat. Cílem je, abychom si zajistili dostatek vody a nemuseli jsme ji nakupovat. Součástí projektu bude také výměna ovládacích prvků a armatur v rámci trasy vodovodu,“ uvedla starostka Borové Lenka Tlustá, která hejtmana informovala také o dalších obecních projektech. Mezi ně patří výměna veřejného osvětlení či budování chodníků i kolem silnice I/34. Obec má také připravenou studii na přístavbu mateřské školy s čímž souvisí také potřebné navýšení kapacity. Do budoucna by také Borová chtěla opustit stávající budovu obecního úřadu, ve které by mohly vzniknout dvě bytové jednotky. Agenda úřadu by se mohla přesunout naproti do bezbariérového prostoru bývalé prodejny potravin. Obec řeší i celkovou místní energetickou koncepci.