Od 9.1.2023 je možné čerpat dotaci v programu Nová zelená úsporám LIGHT, ve které můžete získat až 150.000,- kč na úsporu energií vašeho domu zateplením nebo výměnou oken a venkovních dveří. Dotace je určena pro starobní důchodce, invalidní důchodce 3. stupně a pro ty, kteří pobírají příspěvky na bydlení. Podání žádosti probíhá pouze elektronicky přes Identitu občana, což může být pro seniory problematické. Pomoc s vyřízením těchto dotací nabízí v naší obci Jaroslava Zölflová, kterou můžete kontaktovat na čísle 724 436 744, mail: j.zolflova@seznam.cz.