Tříkrálová sbírka 2023

Začněte s námi nový rok dobrým skutkem. Tříkrálová sbírka začíná už 1. ledna 2023 a potrvá do 15. ledna 2023.

Oblastní charita Polička pomáhá na Poličsku a její střediska Domácí hospic sv. Michaela a Centrum duševního zdraví i v širším okolí. Tvoříme komplexní a pevnou síť podporující péče. Dary z Tříkrálové sbírky každoročně pomáhají skrze naše služby tam, kde je to potřeba.


Dary z Tříkrálové sbírky podpoří v roce 2023 poslední chvíle života doma a duševní zdraví

Tříkrálová sbírka 2023 pomůže lidem v posledních chvílích života skrze služby Domácího hospice sv. Michaela. Služby hospice doplňuje ambulance paliativní péče. Hospicové zdravotní sestry jsou dostupné nepřetržitě, podporu pečující rodině a lidem v posledních chvílích života poskytuje celý tým (lékaři, zdravotníci, ale i sociální pracovník, psychoterapeut nebo kaplan). Domácí hospic sv. Michaela se postupně rozvíjí a rozšiřuje svoje služby. V příštích letech dojde k posílení například terapeutické péče. Domácí hospicová péče je pro pacienty zdarma, přesto příspěvky zdravotních pojišťoven zdaleka nepokryjí celou péči. Až do posledních chvílí doma si podle Fóra mobilních hospiců přeje zůstat 80 % lidí, podaří se to ale jen 20 %. Naším cílem je, aby tento poměr byl alespoň opačný, děkujeme, že nám v tomto záměru pomáháte.


Na duševní zdraví!

Další část Tříkrálové sbírky podpoří lidi s duševním onemocněním skrze Centrum duševního zdraví. Centrum duševního zdraví sídlí ve Svitavách, je nejmladším střediskem poličské Charity a v celém regionu se stará o lidi s vážným duševním onemocněním. Doposud v Pardubickém kraji fungovala pouze dvě tato centra – v Pardubicích a v Chrudimi. Od roku 2022 je tomu jinak – Centrum duševního zdraví jsme založili pod křídly poličské Charity.

Od dubna 2022 působí ve Svitavách náš sociální tým, jehož činnost doplňuje psychiatrická sestra. Svoji práci opírají také o tzv. peer pracovníka. Peer je člověk, který má vlastní zkušenost s duševním onemocněním a skrze vlastní zkušenost pomáhá ostatním. Tým zahájil spolupráci s již desítkami klientů a pomáhá jim v jejich vlastním úsilí na cestě k zotavení. Až o 70 % se u těchto klientů snižuje riziko jejich hospitalizace. Součástí je i podpora rodiny klienta. Tým CDZ pracuje s klienty na těchto principech: diskrétnost, profesionalita, partnerský přístup. S klientem společně plánují péči tak, aby vyhovovala jeho potřebám. Tzv. vážné duševní onemocnění s sebou přináší i občas nečekané změny stavu. Průběžná podpora CDZ je zaměřena i na to, aby klient tyto stavy mohl zvládnout doma bez nutnosti hospitalizace. Terénní tým CDZ pečuje v celém okrese Svitavy, na Poličsku, Bystersku, Litomyšlsku i Moravskotřebovsku. CDZ čekají do příštích let další výzvy, například doplnění týmu o zdravotnickou část nebo hledání nových prostor tak, aby vyhovovaly jak sociální, tak zdravotnické části služby.

Na vzdělání i mimořádné výdaje

Malá část ze sbírky bude věnována na zahraniční projekty. Podpoří projekt Adopce na dálku, ve kterém pomáháme školákům a studentům v indické oblasti Belgaum v jejich vzdělávání, a to jak ve večerních kurzech, tak ve vysokoškolských studiích. Část daru ukládáme také pro případ mimořádné pomoci, například na pomoc při povodních nebo požárech.