Opatření obecné povahy: od 21.10.2022 (07:00 hod.) do 28.10.2022

Přechodná úprava provozu na silnici I. třídy č. 34, na silnicích II. třídy č. 353, č. 357, č. 359, a č. 360, na silnicích III. třídy č. 35724, č. 3591, č. 3592, č. 3593, č. 3594, č. 3595, č. 3596, č. 3598, č. 35835, č. 35837, č. 35842, č. 35910, č. 35911, č. 36019, č. 36025, č. 36028, č. 36029 ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Polička, Litomyšl, Chrudim, Vysoké Mýto a Hlinsko a na místních a účelových komunikacích na území obce Borová a Široký Důl, a to umístěním přechodného dopravního značení a dopravního zařízení dle situací.

Platnost úpravy: od 21.10.2022 (07:00 hod.) do 28.10.2022 (23:59 hod.)

Důvod přechodné úpravy provozu: označení uzavírky a objízdných tras, provádění stavebních prací

– oprava železničního přejezdu č. P6865 v k.ú. Kamenec u Poličky