Svoz komunálního odpadu - průběžné informace

  • majitelům zahrad a zeleně lemující obecní komunikace připomínáme ořez větví sahajících do vozovky
  • tráva (bioodpad) do popelnice na komunál nepatří, do popelnic též nepatří nebezpečný odpad (lepenka, barvy, ředidla, aj.)  - popelnice nebude vyvezena pokud bude toto obsahovat