Upozorňujeme občany, že dnes 21.6.2022 se koná veřejné zasedání ZO Borová od 18 hodin. Jednání je z kapacitních důvodů přesunuto do sokolovny, č.p. 90. Program jednání je vyvěšen na úřední desce. Projednání bodu oprav místních komunikací je naplánováno od 19:30 hod, jednání bude přítomno i zastupitelstvo obce Oldřiš. Technologii oprav přijedou vysvětlit odborní zástupci.