V roce 2021 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci

tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 23,9 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v

průměru spotřebuje za rok více než 367 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování

přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 987 597 tun CO2 ekvivalentu.

Na přiloženém Osvědčení jsou uvedeny výsledky za rok 2021, kterých jste dosáhli ve Vaší obci, a tím přispěli ke

zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.