V naší obci bylo prozatím u budovy bývalé Borovanky (naproti obecnímu úřadu) nainstalováno zařízení jménem Penguin box, které slouží pro odložení použitého textilu a jako místo pro automatizované odesílání a příjem Vašich balíků expres za podle sdělení provozovatele nejlepší cenu na trhu. První odeslání máte za korunu.

Zařízení funguje 24 hodin denně včetně sobot, nedělí a svátků. Bližší informace naleznete na www.penguinbox.cz nebo na telefonní lince 702 001 314.