Přibližně u 1/3 nemovitostí, které mají obecní vodoměr, bude probíhat pravidelná výměna vodoměrů po šesti letech, z důvodu končící platnosti cejchů. Vlastníky těchto nemovitostí bude kontaktovat pan Novotný, který výměnu vodoměrů v Borové již 3. rokem zajišťuje. Prosíme o spolupráci a vstřícnost