Vážení přátelé a dárci Tříkrálové sbírky. Děkujeme Vám za přízeň a štědrost, kterou jste věnovali tříkrálovému koledování v uplynulých letech.

Vývoj opatření, která naši společnost zasahují, bohužel není ani letos plně nakloněn tradičnímu koledování. Přesto se této tříkrálové tradice nevzdáváme. Jejím smyslem je přinášet do všech domovů radostnou zvěst a Boží požehnání – a také vykoledovanými dary pomoci potřebným.

Pokud se tedy rozhodnete začít nový rok dobrým skutkem a napojit se na tříkrálové poselství, přinášíme Vám informaci, jak bude možné do Tříkrálové sbírky 2022 přispět. Sbírka probíhá od 1. do 16. ledna 2022 a je možné přispět následujícím způsobem:

Osobním darováním do pokladniček, které jsou umístěny :

- Římskokatolická farnost Borová,

- FS ČCE Borová

- OÚ Borová

- supermarket Qanto Borová

- ordinace MUDr. Jaroslava Grodla v Borové

Při osobním darování do pokladničky si za svůj dar můžete odnést malý balíček s požehnanou křídou, cukříkem a kalendáříkem.

Dále můžete přispět:

- bezhotovostně na účet Tříkrálové sbírky

- platbou přes QR kód

- zasláním DMS nebo trvalé DMS

V poličském regionu letos směřujeme hlavní záměr Tříkrálové sbírky na podporu charitní služby Domácího hospice sv. Michaela a na podporu služby Otevřené dveře, kde se věnujeme lidem s duševním onemocněním.

Podrobné informace k Vašemu tříkrálovému darování včetně výpisu umístěných pokladniček najdete na webových stránkách Oblastní charity Polička – www.policka.charita.cz

Ze srdce Vám za Vaši přízeň děkujeme.

Děkujeme za to, že budete opět s námi – na vlně tříkrálového darování.

Nechť vás světlo radosti provází po celý rok!

S úctou Vaše Oblastní charita Polička.

https://www.trikralovasbirka.cz/?utm_source=web...

https://www.youtube.com/watch?v=hbSHGpMIjn4