Z provozních důvodů bude pobočka České pošty, s.p. Borová

otevřena ve dnech 15.12., 20.12. a 22.12. pouze od

11:00 - 12:00 a od 13:00 - 16:30.