NA ČASTÉ DOTAZY SOUVISEJÍCÍ S FORMANSKÝM DNEM 19.9.2021:

Žádáme státní veterinární ústav o podmínky za kterých SVOD můžeme pořádat a těmi se musíme řídit.

Letos je to tedy: očkování proti chřipce, očkování proti herpes nebo negativní PCR test, negativní laboratorní vyšetření proti anemii koní.

Svodem se rozumí: "SVOD ZVÍŘAT - soustředění hospodářských zvířat různých chovatelů na určeném místě a k určenému účelu, jde-li o evidovaná zvířata podle plemenářského zákona."

Z toho vyplývá, že neočkovaní koně se Formanského dne účastnit nemohou i když by nechtěli soutěžit.