V souvislosti s odstraněním havárie obecního vodovodu, která je v místě křížení hlavníku vodovodu a kolejí na vlakovém nádraží v Borové, bude po dobu nezbytně nutnou přerušena dodávka vody dne 12.9.2017 od cca 10 hod. Jedná se nemovitosti (čísla popisná), která se nacházejí za tratí vpravo směrem od Poličky včetně budovy vlakového nádraží, prodejny pekárny, vinárny a prodejny Agrodílny. Při odstranění poruchy je nutná spolupráce orgánů drah. Děkujeme za pochopení.