Nabídka ŠKOLNÍ KUCHYNĚ v Borové na 28. a 31. týden

Cena obědu 62 Kč, telefon pro objednávky 725 970 701