Pro velký zájem jsme na OÚ nově zřídili platební terminál pro platby platebními kartami Visa a Mastecard, platebními hodinkami nebo svým mobilem s nahranou kartou.