Upozorňujeme spoluobčany, že podél silnice směr Oldřiš probíhá kácení stromů, a to v množství nezbytně nutném a z důvodů akce: "Rekonstrukce silnice III/35724 Borová - Oldřiš" (jedná se o celkovou rekonstrukci silnice, která v naší obci proběhne podle informace Správy a údržby silnic Pardubického kraje v letošním roce a naváže tak na stavbu kanalizace). Na kácení stromů bylo vydáno Rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, a to na základě souhlasného stanoviska AOPK ČR. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při pohybu po silnici!!!