Z důvodu opravy železničního přejezdu č. P6890 v Borové na silnici I. třídy (Borová – Polička) bude ve dnech od 06. 04. 2021 (8:00 hod.) do 13. 04. 2021 úprava automobilové dopravy.

Přes naši obec nepovede objízdná trasa pro automobily, ale bude zde vedena náhradní trasa autobusové linkové dopravy ( + náhradní doprava za vlak). Proto dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu po silnici a upozorněte na to i své děti!

Objízdná trasa je rozdělena pro vozidla do 3,5t a pro vozidla nad 3,5t, viz. nákres.