V souvislosti na nařízeními vlády ČR platnými od 1.3. 2021 přikládáme tiskopisy k vytisknutí. V případě, že si je nemáte jak vytisknout, stavte se v kanceláři OÚ, vytiskneme vám je .

Omezení pohybu:

- možný jen v rámci okresu

- vycházky a sport pouze v obci

- venčení psů v noci do 500 m od domu

Výjímky:

- nezbytná péče o blízké, cesty do práce a k lékaři

http://borova.cz/?page=page&id=137

https://www.mvcr.cz/clanek/pohyb-mezi-okresy.aspx...