Sdělelení Policie ČR:
V souvislosti s případy dvou majetkových podvodů, které se staly v pátek na
Moravskotřebovsku, Vás žádám o spolupráci v rámci prevence. Podvodníci v
těchto zmiňovaných případech využili legendu o členu rodiny, který má velmi
naléhavé finanční problémy a nutně potřebuje peníze v hotovosti. Legenda
obnáší i způsob předání těchto prostředků.

Více informací se dočtete zde:
http://www.policie.cz/docDetail.aspx?docid=22297180&docType=ART