Vážení přátelé a dárci Tříkrálové sbírky. Děkujeme Vám za přízeň a štědrost, kterou jste věnovali tříkrálovému koledování v uplynulých letech. Tříkrálová sbírka roku 2021 bude zcela mimořádná. Vývoj opatření, která naši společnost v poslední době zasahují, bohužel není nakloněn tradičnímu koledování. Přesto se této tradice ani pro tentokrát nevzdáváme. Jejím smyslem je přinášet do všech domovů radostnou zvěst a Boží požehnání – a také vykoledovanými dary pomoci potřebným.

Pokud se tedy rozhodnete začít nový rok dobrým skutkem a napojit se na tříkrálové poselství, přinášíme Vám informaci, jak bude možné do Tříkrálové sbírky 2021 přispět. Sbírka bude probíhat od 1. do 24. ledna 2021 a bude možné přispět následujícím způsobem:

- osobním darováním do pokladničky … v naší obci můžete takto darovat na těchto místech: Římskokatolická farnost Borová, FS ČCE Borová, OÚ Borová, Qanto Borová a ordinace MUDr. Jaroslava Grodla v Borové. Při osobním darování do pokladničky si za svůj dar můžete odnést malý balíček s požehnanou křídou, cukříkem a kalendáříkem

- přispěním na účet Tříkrálové sbírky (66008822/0800 s variabilním symbolem 77705021 (s tímto variabilním symbolem bude Váš příspěvek generován přímo Oblastní charitě Polička)

- přispěním přes QR platbu

- zasláním dms nebo trvalé dms 

V poličském regionu svým příspěvkem do Tříkrálové sbírky podpoříte hlavní záměr, kterým je posílení a územní rozšíření služby Domácího hospice sv. Michaela Oblastní charity Polička.

Podrobné informace k Vašemu tříkrálovému darování najdete na webových  stránkách Oblastní charity Polička – www.policka.charita.cz, na webu obce i farnosti a také ve vývěsce umístěné před OÚ Borová.

Ze srdce Vám za Vaši přízeň děkujeme. Nechť vás světlo radosti provází po celý rok!

S úctou Vaše Oblastní charita Polička.