V měsíci LISTOPADU je kompostárna bioodpadu otevřena :

středa a sobota 16 - 18 hodin