Frézování a pokládka provizorního asfaltového povrchu ve státních komunikacích po výkopech kanalizace před zimní údržbou (úsek fy Brzo – „dům služeb“, obě státní silnice na Svatých Kateřinách):

Úterý 27.10.2020
1) frézování Borová směr Oldřiš - provizorní povrch, semafory na celý úsek
2) odkop krytu a provedení stabilizací na silnici (Svatá Kateřina) směr na Zrnětín - na semafory


středa 28.10.2020
1) přípravné práce pro pokládku a zahájení pokládky provizorního krytu silice směr Oldřiš, semafory na celý úsek
2) odkop krytu a provedení stabilizací na silnici (Svatá Kateřina) směr na Zrnětín - na semafory


čtvrtek 29.10.2020
1) pokládka provizorního krytu na silnici směr Oldřiš, semafory na celý úsek
2) odkop krytu a provedení stabilizací na silnici (Svatá Kateřina) směr na Zrnětín - na semafory


pátek 30.10.2020
1) pokládka provizorního krytu na silnici směr Oldřiš, semafory na celý úsek
2) odkop krytu a provedení stabilizací na silnici (Svatá Kateřina) směr na Zrnětín - na semafory

sobota 31.10.2020
1) balení podkladních vrstev na silnici (Svatá Kateřina) směr na Zrnětín
2) odkop krytu a provedení stabilizace na překopu na Proseč

-v mezidobí bude provedeno odkopání a provedení stabilizace na Telecí, ve 45. týdnu pak bude postupně dobalena silnice na Zrnětín, na semafory, na Telecí a překop na Proseč. Od 2.11. zhotovitel kanalizace zahájí pokládky provizorního krytu na překopech v Borové a na překopech v Oldřiši.

Změny jsou operativně vyhrazeny především vzhledem k připravenosti jednotlivých úseků a počasí!