ČSZ Borová ruší čtvrteční KLUBÍKy v obřadní síni v měsíci říjnu z důvodu omezení

souvisejících s COVID-19.