Soukromé části kanalizačních přípojek v obci
Na obecním úřadě bude k vyzvednutí projektová dokumentace soukromých částí kanalizačních přípojek pro jednotlivé vlastníky nemovitostí, kteří nás na základě plné moci pověřili k vyřízení projektové dokumentace a zajištění projednání s úřady. Tato dokumentace bude nachystána k vyzvednutí pro jednotlivé žadatele (včetně příloh a dalších pokynů k realizaci přípojky) v kanceláři obecního úřadu (oproti podpisu a složení avízované částky 1.500,- Kč - pouze v hotovosti) ve dnech:
středa 15.7.2020 od 7:00 do 17:00
čtvrtek 16.7.2020 od 7:00 do 15:00

Současně s sebou přineste vyplněné formuláře, které jsou volnou přílohou tohoto informačního letáku nebo jsou ke stažení na webových stránkách obce www.borova.cz pod záložkou: obecní úřad - formuláře.
1. PŘIHLÁŠKA ODBĚRNÉHO MÍSTA - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
2. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VEŘEJNÉ KANALIZACE