Knihovna Borová bude otevřena v úterý 5.5.2020 od 13.30 do 16.30 hod., při zohlednění všech níže uvedených opatření:

Každý návštěvník knihovny musí mít při vstupu do knihovny:

- roušku a rukavice, použije připravenou dezinfekci

- vstupuje se jednotlivě (v knihovně může být jen jeden člověk)

- vracené knihy odloží čtenář sám do připraveného boxu

- na vybrané knihy čtenář nesahá, knihovnice mu o nich podá informace

- toalety jsou pro veřejnost uzavřené