TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020

Každoročně jedna z prvních akcí v obci, která je spojena s radostí v očích koledníků, lehce rušným ránem při našem srazu ve škole spojeným s milým úvodním slovem pana faráře a focením před školou. Následně se skupinky rozcházejí po obci….Den tříkrálové sbírky se pro mě stal radostí a potěšením, když ráno vidím nadšené děti plné sil jdoucí na „koledu“ a vracející se zpět na obecní úřad unavené a utrmácené, ale s radostně naplněnou pokladničkou. Malou náplastí na jejich únavu je jim teplý čaj a rozdělení si vykoledovaných sladkostí. Letošní TKS mi potvrdila, že jsem právem hrdá na naše občany, kteří nejenže statečně snášejí každodenní útrapy a omezení v obci při stavbě kanalizace, ale mají i srdce na pravém místě, o čemž svědčí i výsledek letošní sbírky. Vybralo se totiž o 5.859,- Kč více než vloni. Děkuji touto cestou i všem dospělákům, kteří se na organizaci a přípravě sbírky podíleli a nezištně doprovázeli koledující skupinky dětí.                                  starostka obce

...fotky najdete ve fotolalerii....