Ve dnech 6. až 8.11.2019 (středa - pátek) bude probíhat frézování vozovky komunikace Borová - Oldřiš v místě položených hlavních stok a překopů. Vyfrézované úseky budou označeny dopravním značením.

Následně bude od pondělí 11.11.2019 do těchto vyfrézovaných cca 7 cm prohlubní položen provizorní asfaltový povrch, který bude užíván pro provoz do doby celkové rekonstrukce silnice (cca 2 roky).

Dbejte dopravního značení a neparkujte svá vozidla v místech, které by překážely provozu stavební techniky (především v úsecích položeného potrubí).

V případě dotazu volejte starostku obce, tel.: 603 741 378