Ve dnech 4. a 5. 9. 2019 proběhne noční přerušení dodávky vody z veřejného vodovodu, a to od 0:00 do 4:00 hodin. Vlastníci nemovitostí, kterých se odstávka bude týkat, budou osobně informováni ze strany Obecního úřadu. V důsledku přerušení může dojít k zakalení vody.