Upozorňujeme na změnu placení vodného (stočného), které bude probíhat v pondělí 24.6. a ve čtvrtek 27.6.

Prosíme o dodržení těchto termínů!