FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

Vás srdečně zve

v neděli 9. června 2019 do evangelického kostela v Borové a jeho areálu, kde se bude konat

od 13:30 do 14:30 hod. Dětská hudební akademie (dobročinný koncert) a

od 13:00 do 16:00 hod. Jarmárek (dobročinný prodej vlastních rukodělných výrobků a výpěstků).