DŮLEŽITÉ!!! – KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

 

Vážená paní, Vážený pane,

v souvislosti s chystanou výstavbou kanalizace dojde počátkem roku 2019 k řízení k povolení splaškových kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem.

Trasa kanalizační přípojky byla s Vámi projednána při návštěvě projektantů. Pokud budete mít zájem nahlédnout na vedení trasy kanalizační přípojky či uplatnit připomínky k trase u projektanta, dostavte se dne 16. 11. 2018 na OÚ v Borové (zasedací místnost č.p. 100) od 10:00 do 20:00 hod. Situace přípojek bude k nahlédnutí na obecním úřadě do pátku 23. 11. 2018. Poté budou přípojky povoleny dle zákresů z obchůzek a změny již nebudou možné. Před zahájením stavby si s Vámi zhotovitel odsouhlasí trasu kanalizační přípojky a přesné umístění revizní šachty v rámci pozemku. Veřejnou část kanalizační přípojky včetně revizní šachty hradí obec a realizuje zhotovitel. Soukromou část kanalizační přípojky zhotovuje a hradí vlastník napojované nemovitosti.

Pokud ještě nemáte podepsanou plnou moc k podání žádosti
o vydání územního souhlasu na kanalizační přípojku pro Váš dům nebo pozemek, učiňte tak prosím v nejbližších dnech (nejpozději do 14. 11. 2018) na obecním úřadě. Pokud plnou moc na OÚ Borová nedodáte, nebude Vám služba (projekt + povolení) ze strany obce zajištěna. V případě, že jste plnou moc podepsali, ale později jste se rozhodli napojit na kanalizaci další nemovitost, aktualizujte prosím plnou moc.

starostka obce