Upozorňujeme občany, že je možno získat podporu formou dotace na systém akumulace srážkové vody např. pro zálivku zahrad, použití užitkové vody apod. Tento program je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, kteří chtějí přispět k udržitelnému hospodaření vodou. Podle posledních informací není alokace výzvy vyčerpána a je velká šance, že vaše žádost bude podpořena.

                                                                                                                                    starostka obce