Ministerstvo zemědělství žádá občany o vyplnění dotazníku, který se týká „Plánování v oblasti vod“. Dotazník Vám zabere max. 5 minut. Výsledky dotazníku pomohou ke zjištění názorů a postojů, které zaujímá veřejnost a občané k přijatým opatřením. Termín vyplnění dotazníku je 10. 9. 2018. 

Dotazník pro občany: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYO4pg8Y5LVWlx4xD2vesO1kWAg5rS5ZiQya-M6u1ojWIAJw/viewform