Dokumentace pro územní rozhodnutí akce odkanalizování v rámci svazku DSO Oldřiš - Borová je k nahlédnutí pod záložkou ROZVOJ OBCE na webových stánkách obce Borová. V případě dotazů se prosím obracejte na starostku obce Mgr. Lenku Tlustou.