BOROVÁCI ZAPOJTE SE !!!
….. byla nám doručena následující výzva:
Vážená paní starostko,
rádi bychom Vás pozvali k účasti a spolupráci při organizaci celoevropského Mírového běhu ve Vaší obci. Jedná se o nejdelší štafetový běh na světě s velkou tradicí, který se pravidelně koná už od roku 1987.
Samotným posláním běhu je vytvářet a šířit atmosféru přátelství, míru, porozumění a současně překonávat hranice mezi lidmi nejrůznějších přesvědčení, kultur a sociálního postavení. Průběh štafety Peace Run je zároveň příležitostí k srdečnému setkání lidí ve Vaší obci.
Mezinárodní tým asi 20 běžců nese symbol - mírovou pochodeň, kterou si cestou předávají statisíce lidí s přáním dobré vůle, míru a přátelství. Bude nám ctí předat tuto pochodeň i Vám, dětem a obyvatelům Vaší obce. Také rádi poneseme Vaše přání dobré vůle do dalších měst a obcí.
Trasa Peace Run 2018 v Evropě odstartovala 27. února v bulharské Sofii, proběhne většinou evropských zemí v délce přes 13 000 km a skončí 8. října v portugalském Lisabonu. V České republice Mírový běh začíná 10. června na slovensko-české hranici nedaleko Trenčína. Odtud běžci ponesou mírovou pochodeň přes Bzenec, Brno, Nové Město na Moravě, Litomyšl, Hradec Králové, Poděbrady, Prahu, Mělník, Úštěk, Děčín a dále 20. června do Německa.
Štafeta Mírového běhu zavítá do obce Borová ve středu 13. června kolem 13:00 hod. – sportovní areál u obecního úřadu (bližší informace budou vloženy na webové stránky obce po dohodě s hlavními organizátory – sekce aktuality)
Přesný čas doběhu bychom ve spolupráci s Vámi ještě upřesnili. Velmi bychom uvítali, pokud se za Vaši obec Borová rozhodnete osobně převzít mírovou pochodeň. Je také možné uspořádat setkání mezinárodního týmu běžců se zástupci obce, dětmi a obyvateli obce v délce přibližně 30 minut a poté společně běžet alespoň několik metrů.
Rádi bychom Vás požádali o účast na Mírovém běhu:
• přijetím pochodně a běžců představiteli obce, občany a školami
• zajištěním plynulého průběhu štafety obcí (s doprovodem místní policie),
• zajištěním lehkého občerstvení (bez masa a alkoholu)
Dále se obec může zapojit takto:
• pozváním mládeže ze škol a dětských domovů při běhu obcí a na program Mírový tým
• po dohodě s koordinátorem krátkým vystoupením kulturních a zájmových kroužků (dětské
skupiny) s mírovou tématikou v rámci přijetí pochodně, případně se běžci mohou připojit
k probíhající akci
• zapojením sportovců či hasičů z místních klubů
• zajištěním propagace v regionálních médiích (místní tisk, rozhlas, televize)
• vysazením mírového stromu
• vyhlášením určitého místa či památky Mírovým květem (více informací získáte od
koordinátorů)
• oceněním vybraného občana cenou Posel míru (více informací získáte od koordinátorů)
Peace Run je možné uskutečnit zejména díky nadšení mnoha dobrovolných organizátorů a běžců, kteří
se zapojují bez nároku na jakoukoli odměnu. Přáli bychom si, aby se i Vaše obec připojila k početné
rodině míst, měst a obcí, které se na průběhu Peace Run podílely a podílejí. Běhu se může
zúčastnit každý. I Vy můžete mírovou pochodeň poponést několik kroků nebo
kilometrů.
Další informace naleznete na internetových stránkách www.mirovybeh.cz