Ke stáhnutí

Druh Název Stáhnutí
pdf Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Borová Stáhnout zde
pdf Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Stáhnout zde
pdf Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskové komise obce Borová k zásadám hlasování a ke zjišťování výsledků hlasování pro volby do PS Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021 Stáhnout zde
pdf Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 8. a 9. října 2021 Stáhnout zde