Borováci, pochvala vám všem, kteří třídíte odpad a vytříděný jej vozíte na sběrný dvůr. Odměna od EKO-KOM bude využita na další vývozy, které naši obec měsíčně stojí 80-90 000 Kč.