Příspěvek v rámci projektu bohužel nelze poskytnout školám, obcím, krajům, organizačním složkám státu, ale je určen pro zaměstnance firem, OSVČ a nestátní neziskové organizace jako nástroj podpory dalšího vzdělávání a posilování konkurenceschopnosti pracovní síly na trhu práce v ČR.

Je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a realizován Úřadem práce České republiky. V rámci projektu mají zaměstnavatelé možnost získat příspěvek na úhradu až 85 % nákladů na vzdělávání a refundaci mzdových nákladů za dobu účasti zaměstnanců na odborném rozvoji až do výše 100 % (včetně odvodů).

Bližší informace k projektu poskytnou odborní pracovníci projektu:

Kateřina Adámková, katerina.adamkova@uradprace.cz, tel: 950 163 449

Pavlína Ducháčková, pavlina.duchackova@uradprace.cz, tel: 950 163 420

odborný pracovník projektu POVEZ II

T: + 420 950 163 420

E: pavlina.duchackova@uradprace.cz